H Hűtők Légkondicionálók Hőszivattyúk
Dokumentáció
- A "HR-MR"   szektorba   tartozó   berendezések,   14/2015 (II.10.)    Kormányrendelet   szerint   kötelezően  előírt
dokumentációjának elkészítése, az alábbi tartalommal:
-berendezés adatlap
- eseménynapló
- szivárgásvizsgálati tervlap
- szivárgásvizsgálati vázlatrajz
- szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv
- automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv
- berendezés adatmódosító jegyzőkönyv
- karbantartási terv készítés
- berendezés adatmódosító jegyzőkönyv készítés
- műszaki állapotrögzítő jegyzőkönyv készítés
- árajánlat készítés
- vállalkozói szerződés készítés
- az  ózonkárosító  és  az  üvegházhatású  gázokkal  működő  berendezések,  és a velük kapcsolatos tevékenységek
szabályzatának elkészítése

A tevékenységen belüli feladatokat, értelemszerűen a megbízó státusza képesítése és igénye határozza meg.
Regisztráció  Dokumentáció  Koordináció