H Hűtők Légkondicionálók Hőszivattyúk
Jogtár
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet az  üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek
képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet   az üvegházhatású  gázok   kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási
szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról

1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a  fluortartalmú   üvegházhatású  gázokról  szóló  jelentés formájának és
benyújtása módjának meghatározásáról

2015/2065  bizottsági  végrehajtási  rendelet   az  517/2014/EU   európai   parlamenti   és  tanácsi  rendelet  alapján  a
tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról

2015/2067  bizottsági  végrehajtási  rendelet  az   517/2014/EU   európai   parlamenti   és  tanácsi  rendelet  alapján  a
fluortartalmú  üvegházhatású  gázokat  tartalmazó,  helyhez  kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések,
valamint  a  hűtőkamionok  és -pótkocsik  fluortartalmú  üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a
természetes  személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-,
légkondicionáló  és  hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények
és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

2015/2068  bizottsági  végrehajtási  rendelet  az   517/2014/EU   európai   parlamenti   és  tanácsi  rendelet  alapján  a
fluortartalmú  üvegházhatású  gázokat  tartalmazó  termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának
meghatározásáról

307/2008/EK  bizottsági  rendelet az  Európai  Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe
szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében  a szakemberek
részére   szervezett   képzési   programok  minimumkövetelményeinek  és  a  képzési  igazolások  kölcsönös  elismerési
feltételeinek meghatározásáról

1516/2007/ EK bizottsági  rendelet  az   Európai   Parlament  és  a  Tanács 842/2006/EK  rendelete  alapján  az  egyes
fluortartalmú  üvegházhatású  gázokat  tartalmazó  helyhez  kötött  hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú- berendezések
általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról
 
Regisztráció  Dokumentáció  Koordináció