H Hűtők Légkondicionálók Hőszivattyúk
Koordináció
- A 14/2015 (II.10.) Kormányrendelet szerinti kötelező:
- szivárgásvizsgálatok ütemezése
- automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálat ütemezése
- szivárgásvizsgálók kalibrálásának ütemezése
- berendezés azonosító címkék elhelyezése
- karbantartási tevékenységek
- tartalmának tervezése
- gyakoriságának tervezése
- új berendezések kiválasztása
- új berendezés telepítésével kapcsolatos ügyintézés
- üzemzavar elhárítás
- karbantartó szakszerviz kiválasztás
- árajánlat kiértékelés
- műszaki felügyelet, tanácsadás
- kapcsolattartás szakszervizzel, hatósággal
- vitás esetek rendezése
- berendezések működtetésével járó kötelezettségek rendezése

A tevékenységen belüli feladatokat, értelemszerűen a megbízó státusza képesítése és igénye határozza meg.
Regisztráció  Dokumentáció  Koordináció