H Hűtők Légkondicionálók Hőszivattyúk
Regisztráció
- vállalkozás regisztrálása
- vállalkozás adatainak aktualizálása
- berendezések nyilvántartásba vétele
- berendezés adatok aktualizálása
- üzemben lévő berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek regisztrálása:
- szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv
- szivárgást bejelentő jegyzőkönyv
- hűtőközeg betöltés jegyzőkönyv
- hűtőközeg lefejtés jegyzőkönyv
- kalorikus rendszer megbontásával járó javítás jegyzőkönyv
- automatikus szivárgásészlelő rendszer vizsgálati jegyzőkönyv
- műszaki adat módosító jegyzőkönyv
- üzemen kívül helyezés
- tulajdonos váltás
- hűtőközeg jelentések
- szükséges dokumentációk feltöltése
- díjbekérők, számlák kezelése

A tevékenységen belüli feladatokat, értelemszerűen a megbízó státusza képesítése és igénye határozza meg.
A 14/2015 (II.10.) Kormányrendeletnek  megfelelően a regisztráció, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által fentartott és 
működtetett, interneten elérhető "Klímagáz adatbázis" elektronikus felületen történik.
Regisztráció  Dokumentáció  Koordináció